Martin Volek: Majiteľ digitálnej agentúry Volis International

Martin Volek, Google Partners tréner, majiteľ digitálnej agentúry Volis International, ako aj člen predstavenstva Bratislava Tourist Board

Ste Google certifikovaný tréner, prednášate na Ekonomickej univerzite v Bratislave, vrámci ponúkaných služieb Vašej digitálnej agentúry ponúkate aj školenie pre firmy. Prečo sa venujete práve prednáškam a vzdelávaniu? Čo považujete vo vzdelávaní za kľúčové? 

Ak má naša spoločnosť napredovať, tak tí, ktorí sú úspešní, alebo vzdelanejší by mali tieto skúsenosti odovzdávať ďalej. Iba tak môže byť slovenská spoločnosť lepšou. Preto robím prednášky a investujem čas do vzdelávania a najmä odovzdávaniu inšpirácie a skúseností študentom univerzít. Nie však iba teóriou, ale hlavne prezentáciou prípadových štúdii a skúsenosťami z praxe ako takej. Dôležité je tieto zručnosti šíriť nielen medzi mladými ale aj zamestnancami firiem. V dnešnej dobe majú ľudia možnosť získať digitálne zručnosti aj popri práci a zdarma, napríklad cez www.digitalnagaraz.sk

V Bratislave organizujete aj veľkú online marketingovú konferenciu Trend Online Academy. Aké prednášky chystáte, prípadne v čom je jedinečná?

Podľa Európskej komisie do roku 2020 bude v EU 900 000 neobsadených pracovných miest, kvôli tomu, že je nedostatok digitálnych zručností a preto sme pár rokov dozadu založili v spolupráci s Trendom, úspešnú konferenciu Trend Online Academy, kde odovzdávame zamestnancom firiem, marketérom či manažérom skúsenosti z online marketingu, ktoré v rámci digitálnej agentúry nadobúdame. Súčasťou sú prípadové štúdie kde reálne firmy hovoria o svojich úspechoch ale aj neúspechoch. Témy sú orientované na oblasť online marketingu, pričom prednášajúci sú v každej oblasti odborníci na danú tému. Už teraz v máji nás čaká nová séria tém, ako je video obsah, sociálne siete a online marketingová stratégia.

Venujete sa dlhé roky online marketingu – najdynamickejšie meniacemu sa odvetviu. Ako sa bude vyvíjať a aký bude trend roku 2018?  

Rok 2018 bude rokom videa. Ľudia čím ďalej viac preferujú videoobsah o čom hovoria aj nedávne štatistiky priamo z Googlu. Okolo 3 000 000 Slovákov je na YouTube a mesačne si pozrú približne 1 miliardu videí. Preto je dôležité, aby sa firmy tomuto trendu prispôsobili a tvorili premyslený videoobsah pre svojich klientov.

Zaujíma ma predsa len otázka, akého ste mali najzaujímavejšieho klienta (alebo projekt) v rámci digitálnej agentúry Volis International? 

Najzaujímavejší klient je Slovenské národné divadlo. Je to ukážka toho ako štátna inštitúcia začala fungovať moderne, prispôsobila sa trendom ktoré sú dnes v spoločnosti a komunikuje cez sociálne siete, YouTube, využíva email marketing. Aj keď niekedy nedosahujú vypredanosť predstavení, moderným spôsobom oslovujú mladšiu generáciu, ktorá je práve na sociálnych sieťach a vedia zaplniť predstavenia. Obdivujem ako štátna inštitúcia moderne funguje. Nadšenie ľudí v tejto organizácií sa pretransofmovalo do dnešnej podoby a preto veľký kompliment takémuto príkladu pre iné štátne organizácie, ktoré by si mali vziať príklad.

Čo je pre vás v živote a v práci dôležité? 

Dôležité je mať balans. Rovnováhu v práci, vzťahu a rodine. Človek by mal byť vo väčšine týchto pilierov spokojný. Nie je to len o tom byť úspešný v práci, ale aj zachovať si vzťahy s rodinou. Dôležité je ísť si za svojim cieľom a postupne ho dosahovať. Pozitívny pohľad a zmýšľanie ako sa to urobiť dá, nám následne dopomôže k tomu, aby sme dosiahli úspech.

Viem, že ste aj zakladateľom jazykovej školy Volis Academy. Aké sú efektívne metódy na jeho zdokonalenie, prípadne ak sa chce niekto pomerne v krátkom čase naučiť cudzí jazyk?

Na Slovensku máme mnoho investorov a záujem o cudzie jazyky stúpa. Kľúčom k úspechu učenia sa jazyka je pravideľnosť. Radšej raz týždenne jednu hodinu po celý rok ako nepravidelne. Samozrejme okrem výučby doma na Slovensku odporúčam pobyt v zahraničí, kde ste nútený ho použiť v reálnych a každodenných situáciách. V dnešnej dobe máme množstvo možností stačí si len nájsť čas.

Venujete sa aj rozvoju turizmu v Bratislave a zároveň ste niekoľko rokov člen predstavenstva Bratislava Tourist Board. Zvýšil sa záujem turistov o naše hlavné mesto?

Cestovanie je moje hobby, navštívil som okolo 60 krajín. Z mojich osobných cestovateľských skúseností a praxe v cestovnom ruchu som chcel prispieť k zvýšeniu povedomia a prílevu turistov do Bratislavy. Teší ma, že pravidelne navštevuje Bratislavu množstvo novinárov a blogerov, ktorí následne píšu o našom krásnom, historickom meste. Zúčastňujeme sa veľtrhov po celej Európe. Aktuálne robíme digitálne kampane a propagujeme Bratislavu v rôznych častiach Európy a som na to pyšný. Aktuálne napríklad vo  Veľkej Británii, Nemecku, Českej republike, Rakúsku.  Nárast návštevnosti na webe visitbratislava.com bol z niektorých krajín vyšší až o 100%v minulom roku.  V roku 2016 navštívilo Bratislavu 1,2 milióna návštevníkov. Počet turistov stúpa a dosahujeme historicky najvyššie nárasty návštevnosti.

Precestovali ste mnoho krajín, zažili veľa rôznych kultúr. V čom je podľa Vás Bratislava jedinečná?

Bratislava je jedinečná najmä svojou polohou, blízkosťou hlavných miest okolitých štátov. Takisto je vnímaná ako bezpečná destinácia. Máme tu rieku, za 10 minút Uberom ste v lese. Naše mesto nie je veľké, ale je ideálne aj pre návštevu ľudí, ktorí zamierili do Viedne, Prahy alebo Budapešti. Priemerný počet prenocovaní zahraničných turistov je len 1,75 noci. Musíme sa snažiť, vytvoriť tu také aktivity, aby bola Bratislava vnímaná ako tá prvá destinácia. Vytvárať tu aktivity, ktoré nemusia byť bezprostredne v hlavnom meste ale i v okolí, aby tu turisti zostávali dlhšie. Veľký potenciál má aj slovenský návštevník, ktorý zostáva v Bratislave 3,5 noci.

Máte nejaký kľúč, ako to efektívne stíhať veľa aktivít a činností naraz? 

Pre každú činnosť, ktorú vykonávame je dôležitá sebarealizácia. Ak človek robí čo ho baví tak ho to ženie vpred a vie v tom byť najlepší. Ak sa počas dňa venujeme online kampaniam pre klientov, tak viete tieto vedomosti na konci dňa odovzdať študentom a taktiež ich následne využiť pre získanie väčšieho počtu turistov v Bratislave. Je to taký kolobeh informácií a aplikácia „know how“ vo viacerých smeroch. Niečo, čo človek vie odovzdať späť, nielen pre študentov ale aj celej komunite v ktorej človek žije. Samozrejme je veľmi dôležité byť obklopený dobrým tímom ľudí.

Čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí chcú rozbehnúť svoj vlastný biznis? 

Treba byť zapálený pre danú vec, urobiť si aspoň malú analýzu a skúsiť. Aj keď vo väčšine prípadov ľudia ktorí chcú iba skúsiť, nedosiahnu svoj cieľ, pretože nie je jednoduché byť dlhodobo finančne v zisku. Ak chcete rozbehnúť úspešný biznis musíte sa mu na 100% obetovať – časovo aj energiou aj na úkor súkromných záležitostí. Bez toho je to veľmi ťažké a bude vás to stáť veľa námahy ale ak to nakoniec víde, bude to stáť za to. Držím každému palce.

Chceli by ste mladým ľuďom v Bratislave niečo odkázať?

Predovšetkým zažiť zahraničnú skúsenosť už počas študovania na vysokej škole, alebo vycestovať za pracovnými skúsenosťami a vrátiť sa. Následne svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti aplikovať doma na Slovensku. Jedine tak posunieme toto mesto a našu krajinu dopredu.