Mária Vaš­ko­vi­čo­vá: Ak máme zdra­vie, máme všet­ko, čo potre­bu­je­me

Celý náš život je obklo­pe­ný veca­mi a myš­lien­ka­mi, za kto­rý­mi sto­ja ľudia. V kaž­dej oblas­ti sú takí, kto­rí vyni­ka­jú a sú líd­ra­mi myš­lie­nok. Čím viac o nich vie­me a vší­ma­me si ich, tým viac máme šan­cu sami rásť a pri­jí­mať osob­né výzvy. Zvy­šu­je sa aj pove­do­mie a sú záro­veň aj vzor­mi pre mla­dý­ch ľudí. Mária Vaš­ko­vi­čo­vá, pre kto­rú je filan­tro­pia zmys­lom živo­ta, je pro­du­cent­kou a autor­kou pre­stíž­ne­ho spo­lo­čen­ské­ho podu­ja­tia, na kto­rom sú oce­ne­né osob­nos­ti za mimo­riad­ne úspe­chy v rôz­ny­ch oblas­tia­ch spo­lo­čen­ské­ho živo­ta, Kriš­tá­ľo­vé kríd­lo.

Čo považujete v živote za dôležité?
Zdravie. Keď sme zdraví, každý máme rovnaké šance na naplnenie svojich cieľov. Záleží od nás, aké priority si zvolíme. Aj z tohto presvedčenia sa venujem charite, Nadácii Krištáľové krídlo, pretože nie je väčšie nešťastie ako choroba, ktorá býva tou najväčšou prekážkou k uskutočneniu plánov a snov každého človeka. Osobne cítim povinnosť podeliť sa s tými, ktorí mali v živote možno menej šťastia a sú odkázaní na pomoc druhých.

Ako vznikol celý koncept Krištáľové krídlo? Čo vás k tomu viedlo?
Je to predovšetkým presvedčenie. Oceňovať schopnosti a prácu iných ľudí, ktorí niečo dokázali a ktorí posúvajú krajinu vpred, by malo byť našou prirodzenou vlastnosťou. Bola som vychovaná k úcte voči všetkému, čo je ľudské. Humanizmus ako taký, či už v literatúre, výtvarnom umení, v spoločenskom živote bol vždy súčasťou môjho života a inšpiráciou pre moju profesiu. Postupne sa v mojich myšlienkach stále viac udomácňovala potreba oceňovať osobnosti Slovenska. Pochopila som, že atmosféra v povrchnej prezentácii a boom celebrít, ktorý sem v 90-tych rokoch priniesli zahraničné vplyvy, nestačí na to, aby sa spoločnosť rozvíjala. Každá krajina má vzdelaných a schopných ľudí, ktorí ju reprezentujú. Práve ľudia z oblasti vedy, hospodárstva, umenia, športu či medicíny tvoria našu históriu. Mala som to šťastie, že sa mi podarilo tento pocit (moje presvedčenie pretaviť) zhmotniť do tohto projektu, posúvať ho verejnosti a získavať priazeň a podporu ďalších ľudí pre túto myšlienku.

 

Ste úspešná žena a pre veľa ľudí predstavujete istý vzor. Ste manželka, matka a podnikateľka. Z čoho čerpáte svoju energiu?
Energia prirodzene vychádza z mojej povahy a pozitívneho prístupu k životu. Každý deň sa snažím vykročiť tou správnou nohou. Obklopujem sa ambicióznymi a mladými ľuďmi, spolupracujem s osobnosťami, ktoré majú blízko k mojej životnej filozofii. Vďaka tomu mám  radosť z práce. Aktívny oddych, príroda a šport je pre každého duševne pracujúceho človeka tým najlepším relaxom. Je to najmä v spôsobe myslenia a od toho sa odvíja aj celý spôsob môjho života.

Na Slovensku máme veľa mladých talentov, ktoré odchádzajú do zahraničia. Chceli by ste im niečo odkázať?
Nedá sa im to vyčítať. Keď svoju sebarealizáciu hľadajú v zahraničí, je to dôsledok niekedy výchovy z rodiny, inokedy túžba mladého človeka spoznať nové prostredie, svet, kultúru, naplnenie ambícií. Treba myslieť na to, že mladí ľudia majú obrovský motor, túžby, vízie a treba im vytvárať kvalitné podmienky, aby ostávali tu doma. Poznám veľa mladých ľudí, ktorí sa po nejakom čase vrátili a pochopili, že tu majú svoju rodinu, korene, tradície a našli svoje uplatnenie.

Čo vás ako prvé napadne, keď sa povie Bratislava?
Veľká emócia. V Bratislave som študovala, narodilo sa mi tu dieťa, zažila som štrnganie kľúčmi či pád socializmu. Väčšina mojich blízkych a priateľov žije v Bratislave. Je to moderné mladé mesto, ktoré sa za posledných 25 rokov rozvíja veľkou rýchlosťou a rozdiel je úžasný. Milujem jej kultúru, prírodu, atmosféru Starého mesta, prechádzku nábrežím Dunaja a s tým spojené zážitky a množstvo pekných spomienok.

Aké je vaše obľúbené miesto v Bratislave, na ktorom  rada trávite voľný čas?
Je tu veľa miest, kde sa dá prežiť voľná chvíľa. Každý človek si v Bratislave nájde to svoje, či už hľadá oddych, športové vyžitie, kultúru, alebo pohodový večer s priateľmi v historickom centre mesta. Za moje najobľúbenejšie miesto, kde rada trávim voľný čas a beriem inšpiráciu, by som označila les. Krása v každom ročnom období, zasnežené lesné chodníčky, sfarbené lístie, rozkvitnutá príroda a ten pokoj všade naokolo. Je to miesto, kde to človeka doslova nabíja energiou. Celá oblasť Malých Karpát, ktorá obklopuje naše hlavné mesto a tvorí súčasť môjho životného štýlu, je mojím obľúbeným miestom.

Myslíte, že je Bratislava dobrým miestom pre život?
Určite áno. Ten, kto chodí s otvorenými očami a srdcom, v Bratislave má veľký priestor pre všestranné naplnenie svojej osobnosti a svojho života. Vždy sa na to dá pozrieť z dvoch strán a je len na nás, z ktorej sa na to pozrieme my. Malé nedostatky sú všade a vždy sa dá čo zlepšovať. (smiech) Pre mňa je Bratislava príjemným miestom pre život.

Keby ste mohli porovnať život v Bratislave v minulosti pred 89 a teraz? Napr. 20 rokov dozadu?
Nerada porovnávam a toto ani nejde porovnať. Mne sa páčilo vtedy aj teraz. Každá doba má svoje špecifiká a vždy je to tak, ako to má byť. Vyvíja sa nielen Bratislava, ale celý svet a my spolu s ním. Dôležité je, ako vie človek na zmeny reagovať. Z histórie sa vieme veľa naučiť a tvoriť krajšiu budúcnosť.

Riadite sa vo svojom živote nejakým mottom, heslom?
Všetko, čo stojí za to, aby sa urobilo, stojí za to, aby sa urobilo dobre. Toto je heslo, ktorým žijem každý deň. Riadim sa ním pri svojej práci, ale aj v spolupráci s okolím. Vyžadujem, aby sa veci robili poriadne. Som maximalistka, aj na seba. (úsmev)